Aby wymienić noże:
Odkręć nakrętkę z trzpienia.
Zdejmij zużyty nóż i analogicznie osadź na trzpieniu nowy nóż.
Dokręć mocno nakrętkę , aby mocno trzymała nóż .