Narzędzie posiada ostrza, które pod wpływem obrotów stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Dlatego należy postępować zgodnie z instrukcją oraz chronić dzieci przed dostępem do narzędzia.

Narzędzie niewprowadzone w obroty samo w sobie nie niesie ryzyka skaleczenia, jednak należy zachować ostrożność.