Nie. Obecna wersja narzędzia wymaga wyczucia i stopniowego pogłębiania narzędzia w puszce, aby nie uszkodzić powierzchni ściany.